4. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem

Akce se pořádá v Amber Hotelu Vavřinec (lékařská akce), Karlovo náměstí 20, Roudnice nad Labem a v Městské knihovně Ervina Špindlera (sesterská akce), Karlovo nám. 19, Roudnice nad Labem.

Více informací naleznete na: www.bos-congress.cz/ops2014

Zpět na seznam